Fotoshow

Provence
Francie

pravoslavné kostely
Gruzie

Info

Dnes je

svátek má .

Počasí Olomouc - Slunečno.cz


Český úřad zeměměřičský a katastrální

Praktická úloha, zjistit údaje z katastru nemovitostí, vede na portál instituce Český úřad zeměměřičský a katastrální. Ve zjednodušené podobě lze tyto informace rychle zjistit v mapové nádstavbě vycházející z dat tohoto portálu, kterou najdete na adrese www.ikatastr.cz.

Samotné stránky institutu Český úřad zeměměřičský a katastrální jsou dostupné na www.cuzk.cz. Pro veřejnost jsou zde k dispozici informace o katastrálních úřadech a pracovištích, služba nahlížení do katastru nemovitostí, aplikace geoportál ČÚZK, informace o Základní bázi geografických dat ZABAGED® atd.

Nahlížení do katastru

Služba Nahlížení do katastru je databáze propojená se zobrazením objektů v mapě. Při výběru aplikace z menu Mapa -> Katastrální území se zobrazí střed vybraného katastrálního území. Při vyvolání zobrazení mapy z menu Mapa -> Přehledová mapa ČR, se zobrazí přehledová mapa České republiky a pro další navigaci v závislosti na měřítku výřezu Základní mapa ČR 1 : 50 000 a Základní mapa ČR 1 : 10 000. Při dosažení měřítka menšího než 1: 5 000 se zobrazí katastrální mapa. Katastrální mapa je pro 1/3 území České republiky vedena v digitální formě a na zbývající části je platná stále mapa skenovaná z plastové fólie, která je uložena na jednotlivých katastrálních pracovištích.

Aplikace umožňuje vyhledání kódu katastrálního území (třetí obr., červená čísla), čísla stavebních a pozemkových parcel, budov (katastrální mapy na poslední dvojici snímků, pro lepší orientaci lze zapnout ortofoto vrstvu) atd.

Uživatelské prostředí mapové aplikace je intuitivní, za pozornost stojí mj. zobrazení aktuální souřadnice YX kurzoru v souřadném systému S-JTSK, výpočet délek úseček a ploch polygonů či přepínání zobrazení jednotlivých vrstev. Volitelné vrstvy jsou ortofoto mapa, definiční body parcel (zobrazují se modře) a definiční body budov (zobrazují se červeně) - viz obr. dole, pozemkový katastr (přepne na zobrazení mapy bývalého pozemkového katastru, tuto volbu nelze kombinovat se zobrazením katastrální mapy).

Po vyhledání příslušného katastrálního objektu je možné o parcele (budově) zjistit základní informace, tj. výměra, typ parcely, mapový list, druh pozemku, vlastník a vlastnické právo atd. Tyto údaje jsou v běžné praxi nepostradatelné. Při koupi či jiném majetkoprávním úkonu je rozumné ověřit vlastníka či omezení vlastnického práva, zda na pozemek či nemovitost není vázáno věcné břemeno, zatížení hypotékou či zda není předmětem soudního sporu!!!

Geoportál ČÚZK

Geoportál ČÚZK je komplexní internetové rozhraní pro přístup k prostorovým datům pořizovaným a aktualizovaným v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Umožňuje na jednom místě vyhledat informace (metadata) o geodatech resortu ČÚZK, dále umožňuje si tato data prohlédnout, případně objednat ve formě souborů či služeb.

Geodata lze prohlížet v režimu Katastrální mapa, Státní mapa 1 : 5000 - rastr, Státní mapa 1 : 5000 - vektor, Základní mapa ČR 1 : 10 000, Základní mapa ČR 1 : 50 000, Ortofoto, ZABAGED® - polohopis, ZABAGED® - výškopis - vrstevnice, dále vrstva Geonames (názvy ulice apod.) a Bodová pole, viz obr. dole pro lokalitu Svatý Kopeček u Olomouce.

   Katastrální mapa  Státní mapa 1 : 5000 - rastr
   Státní mapa 1 : 5000 - vektor  Základní mapa ČR 1 : 10 000
   Základní mapa ČR 1 : 50 000  Ortofoto
   ZABAGED® - polohopis  ZABAGED® - výškopis - vrstevnice