Fotoshow

Skotská vysočina
Velká Británie

Ključevskaja (4750 m)
Rusko

Info

Dnes je

svátek má .

Počasí Olomouc - Slunečno.cz


Geoportály

Geoportál ČÚZK

Geoportál ČÚZK je komplexní internetové rozhraní pro přístup k prostorovým datům pořizovaným a aktualizovaným v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Umožňuje na jednom místě vyhledat informace (metadata) o geodatech resortu ČÚZK, dále umožňuje si tato data prohlédnout, případně objednat ve formě souborů či služeb.

Podrobněji zde.Národní geoportál INSPIRE

Portál veřejné správy ČR s integrovanou mapovou službou přístupný na stránkách geoportal.cenia.cz (mapová sekce portálu veřejné správy portal.gov.cz).Mapový portál
regionálních informačních servisů

Informace o regionech, tj. mapy, weby, administrativa, projekty atd.Portál Českého
hydrometeorologického ústavu

Hlásná a předpovědní povodňová služba.
Česká geologická služba

Map Server České geologické služby přístupný na stránce geology.cz zobrazuje geovědní vrstvy na území České republiky: GEOČR500 geologická mapa ČR v měřítku 1:500 000, GEOČR50 geodatabáze geologických map v měřítku 1:50 000, do níž je integrována společná geologická legenda ČR (informace o chronostratigrafii, litostratigrafii, litologii a regionálním zařazení jednotlivých horninových typů, skládky, litogeochemická měření, analýzy povrchových vod, dekorační kameny atd.).

Mapy - Olomoucký kraj

Geodata Krajského úřadu Olomouc prezentovaná na stránce mapy.kr-olomoucky.cz do okruhů, tj.

Surovinová studie Olomouckého kraje,
Přehled územně správního členění,
Obce s rozšířenou působností,
Záplavové oblasti.