Fotoshow

Aconcagua (6960 m)
Argentina, Chile

vodopády Iguazu
Brazílie

Info

Dnes je

svátek má .

Počasí Olomouc - Slunečno.cz


Historické mapy

Old Maps

Projekt Old Maps dostupný na www.oldmaps.geolab.cz realizovala laboratoř geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, která se ve své vědecké činnosti orientuje i na využívání starých map při studiu krajiny. Projekt prezentuje Müllerovy mapy Moravy (1716, měřítko 1 : 166 000) a Müllerovy mapy Čech (1720, měřítko 1: 130 000), dále byly vyhotoveny kompletní soubory I. vojenského mapování známého jako Josefské (1763 – 1772, měřítko 1: 28 800), plně je zpracováno i II. vojenské mapování, tj. Františkovo (1836 - 1852, měřítko 1: 28 800), neúplně zde najdeme III. vojenské mapování, zvané Františko-josefské (1876 - 1878 Morava a Slezsko, 1877 - 1880 Čechy, měřítko 1 : 25 000). Okrajově je zde zastoupena i dochovaná část starých map z podrobného Stabilního katastru sloužící habsburskému aparátu pro lepší vymáhání daní (1826 - 1843 Čechy, 1824 - 1836 Morava a Slezsko, měřítko obvykle 1 : 2 880).

 

Staré mapy českých zemíVUGTK

Mapový portál Výzkumného ústavu geodetického, topografického a katastrálního.
Rakousko-Uhersko v 1: 200 000

Na adrese lazarus.elte.hu najdeš na 267 listech (celkem skoro 1GB) celé území rakousko-uherské monarchie. Mapy z roku 1910 jsou v měřítku 1:200 000, přičemž vychází ze III. vojenského mapování.


Archivní mapy

Adresa archivnimapy.cuzk.cz s historickými mapami.


Letecká mapa Luftwaffe

Navigační mapa německé Luftwaffe z roku 1939. Tato mapa v měřítku 1:200 000 vznikla pomocí Mercatorova zobrazení.