Fotoshow

Alpy
Rakousko

jezero Bajkal
Rusko

Info

Dnes je

svátek má .

Počasí Olomouc - Slunečno.cz


Státní mapová díla v elektronické podobě

Vedle tištěných mapových souborů označovaných jako státní mapová díla jsou stále používanější i mapy v digitální podobě.

Základní báze geografických dat (ZABAGED®)

Zabaged je digitální topografický model území ČR odvozený z mapového obrazu Základní mapy České republiky 1:10 000 v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému baltském po vyrovnání (Bpv).

Správcem a poskytovatelem dat ZABAGED® je Český úřad zeměměřičský a katastrální, vrstvy ZABAGED® - polohopis, ZABAGED® - výškopis jsou pro webové rozhraní k dispozici na Geoportálu ČÚZK.

ZABAGED® má charakter GIS integrujícího prostorovou složku vektorové grafiky s topografickými relacemi objektů a složku atributovou obsahující popisy a další informace o objektech. V praxi obsah ZABAGED® tvoří 106 typů objektů strukturovaných v databázi do 60 grafických vrstev vektorových (DGN) souborů. Výškopisná složka vybavená vektorovým souborem vrstevnic umožňuje vytvářet digitální model terénu.

ZABAGED® je tvořena a provozována v grafickém prostředí MicroStation a GIS prostředí MGE (Intergraph) využívající relační databázi ORACLE.

Prostorově organizačními jednotkami ZABAGED® jsou mapové listy 1:10 000 v kladu listů Základních map středních měřítek České republiky.

Tvorba ZABAGED® byla v Zeměměřickém úřadu dokončena v rozsahu celého území ČR, včetně zástavby sídel a připojení popisných informací (atributů) k objektům, v exportních souborech MPD (MGE/MGDM). V závěru roku 2005 byla dokončena první celoplošná fotogrammetrická aktualizace.

Data ZABAGED® se v současné době dodávají po celých mapových listech v kladu ZM 10. Grafickou složku polohopisu (2D) a výškopisu (3D) ve formátu DGN, nebo DXF je možno doplnit o atributovou tabulku ve formátu mdb. Vektorová data společně s atributy lze exportovat ve formátu MPD projektu MGE. Data ZABAGED® (včetně atributů) je možno poskytovat také ve formě Shapefile (ESRI ArcInfo prostředí) nebo ve formátu GML. Polohopisná a výškopisná složka mohou být poskytnuty společně nebo odděleně.