Fotoshow

Monte Roraima
Venezuela

Kamčatka
Rusko

Info

Dnes je

svátek má .

Počasí Olomouc - Slunečno.cz


Digitální fotografie

   foto: Radim Horák
hloubka snímku byla dosažena
stínem stromu v protisvětle

Základem každého snímku je jeho kompozice. Pro fotografa je nezbytné naučit se vidět svět hledáčkem fotoaparátu. Naše oči nás totiž klamou, automaticky vyberou předmět našeho zájmu a vše ostatní potlačí. Avšak na snímku bude vše, čeho si na první pohled nevšimneme, např. dráty el. vedení v popředí krajiny, nevzhledné předměty nebo i tzv. fotografův pomníček (stín).

Většina lidí má tendenci umístit ústřední objekt automaticky přesně doprostřed snímku ... , a to je vše :-) Středová kompozice je někdy vhodná, avšak takový snímek může být nezajímavý, kompozičně velmi chudý. Prvním krokem by tedy měl být výběr správného stanoviště. To nám umožní vyvarovat se rušivých prvků a snímek si promyslet, tj. rozmístit ústřední motiv, popředí a vybrat pozadí snímku. Při fotografování krajiny nebo architektury je velmi důležité vkomponovat do záběru nějaký prvek, který dodá snímku hloubku a zlepší jeho prostorové vnímání (oblouk mostu, okno, strom atd.). Samostatná krajina většinou působí fádně a ploše. Dobře působí i šikmé linie (cesty, koleje atd.). Při focení např. architektury použijeme zoom až jako poslední možnost, nejlepší snímky vznikají z blízkého stanoviště. Pokud je na snímku vyjádřen pohyb, pohled nebo směřování, neměl by objekt "utíkat" ven ze snímku, ale naopak směřovat do jeho středu.


   foto: autor, Podyjí   foto: Zdeněk Němec
    

Čas, délka závěrky je doba, po kterou se snímek exponuje. Po stisknutí spouště se závěrka (tenká černá přepážka) otevře a vystaví snímač světlu na přesně stanovenou dobu. Běžně to je 1/100 sekundy. Bez rozmazání lze fotografovat ještě zhruba na délku závěrky 1/60 s. Pod 1/10 s již nikdo nerozmazaný obrázek z ruky nevyfotí a je třeba použít oporu, nejlépe stativ. Naopak sportovní záběry, nebo např. zvířata v pohybu, potřebují čas kratší než 1/250 s, někdy i 1/1000 s.

   krátká závěrka 1/160 s, clona f3,5   dlouhá expozice 1/10 s, clona f8
    
   přeexponovaný snímek, automatika si neporadila
s nasvícenými okny v pozadí zastíněné místnosti
(chyba kompozice), výsledkem jsou vypálená bílá
místa

S časem je při fotografování pevně spjata clona objektivu. Udává (převráceně) velikost nezakryté části objektivu, kterou se dostane světlo na snímač. Tedy clona 5 (přesněji 1:5) znamená, že ke snímači projde pouze 1/5 světla, které objektiv zachytí. Značí se písmenem f, standartní hodnoty nastavení clony jsou f2,8, f4, f5,6, f8, f11, f16 a f22. Platí, že čím delší čas, tím větší je clona. Vztah mezi clonou a časem expozice obvykle úspěšně zvládne spočítat (po namáčknutí spouště) automatika fotoaparátu. Při ručním nastavení mohou snímky vyjít přeexponované (moc světla, vypálená bílá), nebo podexponované (nevýrazné, šedivé).

Některé fotografické situace vyžadují mírný zásah do automatiky. Typické jsou z pohledu expozice např. snímky na sněhu nebo na pláži. Objektivem v těchto podmínkách projde mnoho světla, které způsobí větší uzavření clony a snímek vyjde podexponovaný (příliš tmavý, sníh zabarvený modře). Rychlým řešením je tlačítko korekce expozice, obvykle v rozmezí -2 až +2 EV. Tato funkce jednoduše upraví hodnoty naměřené automatikou o +-EV. Zkušenější fotograf si poradí i úpravou clony a času. Podexponované snímky lze dodatečně upravit v editoru zvýšením kontrastů, to ovšem neplatí pro přeexponované snímky s vypálenými bílými plochami!

   noční snímek ze stativu na ručně nastavenou velmi
dlouhou závěrku (8 s)

Pro nejlepší výsledky fotografování platí, že světlo má dopadat na objekt zepředu, nemělo by být za ním. Ideální je šikmé světlo, tj. ranní nebo večerní slunce. Nízko stojící slunce vytváří krásné stíny a pěkně zepředu osvětluje objekty. Naopak slunce nad hlavou způsobí hlavně při fotografování osob nepěkné stíny pod nosem a bradou. Opačné starosti jsou s nočními snímky, kdy je potřeba nastavit dlouhou dobu závěrky, někdy i pracovat s vyšší citlivostí snímače. Světlo má navíc různou tzv. teplotu v závislosti na jeho zdroji. Důsledkem je barevný nádech bílé barvy, který naše oko automaticky koriguje. Fotoaparát obsahuje tzv. automatické vyvážení bílé, které by mělo odstranit nádech do červena při žárovkovém světle a do modra při osvětlení zářivkami.

Nastavení clony má také velký vliv na oblast, v níž budou objekty zobrazeny ostře, tzv. hloubku ostrosti mezi popředím a pozadím snímku. Čím vyšší bude clona, tím větší bude i hloubka ostrosti. Při cloně f22 budou ostré objekty v popředí, tak i v pozadí vzdáleném několik kilometrů. Pro takový snímek bude samozřejmě nezbytný stativ. Při nízké hodnotě clony, např. f2,8 vystoupí ostrý objekt na rozostřeném pozadí.

   snímek s delší dobou závěrky a staženou clonou   snímek s hloubkou ostrosti jen několika centimetrů,
clona f2,8

.....

Pro běžného uživatele jsou při nedostatku zkušeností, v časové tísni nebo při nepřízni světelných podmínek opravdovou záchranou tzv. motivové programy. Ty vhodně kombinují režimy ostření, čas expozice, nastavení clony, míru citlivosti snímače na světlo atd. Každý výrobce má v této nabídce svá specifika, avšak mezi ty základní přednastavené situace patří:

- auto - fotoaparát nastaví vše sám na střední hodnoty. Univerzální režim, který využijeme, pokud se focením nechceme více zabývat.

- portrét - hodně otevřená clona (např. f2,8) a krátký čas. Důsledkem je malá hloubka ostrosti a tedy mírně rozmazané pozadí. Postava na snímku je potom od pozadí opticky oddělena.

- krajina - co největší clona (např. f11) a dlouhý čas (1/60 s), to vše podle aktuálních světelných podmínek. Výsledkem je vysoká hloubka ostrosti a tedy kompletně ostrý snímek, od popředí až po pozadí.

- sport - co nejkratší čas (např. 1/250 s), který za aktuálních světelných podmínek umožní hodně otevřená clona (např. f4). Výsledkem je zmrazení pohybu, ale také většinou poměrně nízká hloubka ostrosti snímku.

- noc - co nejdelší čas expozice. Důsledkem dlouhého času je citlivost na pohyb přístroje a např. rozmazaná světla pohybujících se vozidel. Velmi užitečný je samozřejmě stativ.

- makro - blízké objekty odrážejí málo světla, proto fotoaparát musí nastavit nízkou clonu. Důsledkem je velmi nízká hloubka ostrosti.

- video - obvykle ve VGA kvalitě, tj. rozlišení 640 x 480 pixelů, 30 snímků za sekundu.

- panorama - režim umožňující spojení více snímků do jednoho. Důležité je jednotné nastavení expozice.