Fotoshow

Mt. Everest (8848 m)
Nepál, Čína

Salto Angel
Venezuela

Info

Dnes je

svátek má .

Počasí Olomouc - Slunečno.cz


URL adresa stránky

Zápis http://www.google.cz/ je jistě každému dostatečně známý. Jedná se o kompletní URL adresu (Uniform Resource Locator) nejoblíbenějšího vyhledávacího serveru na světě. První část této posloupnosti znaků označujeme jako protokol, zbytek je doménové jméno:

Protokol:

Vychácí z protokolu TCP/IP, konkrétně z jeho aplikační vrstvy. Nejčastěji se používá tzv. HyperText Transfer Protocol - http, jenž umožňuje aplikaci (prohlížeči) vyžádat si na serveru konkrétní www stránku. Alternativou je protokol https sloužící pro zabezpečená (šifrovaná) připojení, nebo ftp pro stahování datových souborů.

Doménové jméno:

Celý systém domén spravuje DNS (Domain Name System). Jeho hlavním úkolem je vzájemné propojení doménových jmen s jednotlivými,pro člověka nezapamatovatelnými, IP adresami uzlů sítě. Jedná se tedy o hierarchický systém doménových jmen. Každé doménové jméno tvoří několik domén oddělených tečkami. Na jeho konci se nacházejí domény nejobecnější, směrem doleva se postupně konkretizuje.

Doména nejvyššího řádu (Top Level Domain, TLD), tj. doména 1. řádu, je internetová doména na nejvyšší úrovni DNS stromu internetových domén. V doménovém jméně je doména nejvyšší úrovně uvedena jako poslední. Patří sem následující typy domén:

- národní domény (country-code Top-level Domains, ccTLD) - vznikly odvozením od dvoupísmenného kódu země podle ISO:

.cz - doména pro Českou republiku, registraci v doméně .cz. a seznam registrátorů lze nalézt na stránkách národního registru nic.cz.

- generické domény nejvyšší úrovně (generic Top-Level Domains, gTLD) - teoreticky může kdokoliv zaregistrovat libovolné volné doménové jméno. Tradiční využití těchto domén je zhruba následující:

.com - pro komerční organizace, typicky pro firmy všeho druhu
.info - velmi široké pole využití, bývá označována za druhou generickou top-level doménu bez jakýchkoliv omezení po "přeplněné" doméně .com
.net - pro organizace zabývající se sítěmi a Internetem
.org - pro nejrůznější nekomerční organizace
.biz - "Nothing personal. Only business.", tj. obchod
.edu - vzdělávání
.mil - armáda
.gov - vládní instituce

Pro běžného uživatele je nejzajímavější doména druhé úrovně (Second Level Domain, SLD), neboť si ji může zřídit.