Fotoshow

elektrárna Itaipu
Paraguay, Brazílie

krajina Badlands
USA

Info

Dnes je

svátek má .

Počasí Olomouc - Slunečno.cz


Microsoft Word

Pozvánka - vzhled stránky, procvičování základního formátování textu, tj. fonty a řezy písma, zarovnání odstavců atd.

Korektura dokumentu - formátování vlastního textu, odstavců. Práce s obrázkem v textovém dokumentu. Nastavení záhlaví a zápatí. Vytvoření titulní stránky, ukázka.


Jídelní lístek, program atd. - použití tabulátorů, obrázek v pozadí, formátování textu
Osnova příběhu, obsah knihy - použití odrážek a číslování, víceúrovňové číslování, tabulátory


Písemná korespondence

Životopis - ani výborný životopis vám ještě nezajistí dobré místo, je ale rozhodující pro pozvání k pohovoru. Většina firem dnes vyžaduje strukturovaný a nikoliv popisný životopis s podrobnými údaji, jaký jsme psali možná ve slohu na základních školách. Čas jsou peníze - to platí i u přijímacích pohovorů. Na internetu je velké množství komerčních či volných šablon, využijme např. server nazkusenou.cz

Motivační dopis - má za úlohu personalistu informovat, o jakou profesi se ucházíte, vysvětlit důvody zájmu a stručně nastínit vaše předpoklady k výkonu práce. Napsat dobrý motivační dopis je spolu s kvalitně připraveným životopisem polovina úspěchu u přijímacích řízení ať již na vysokou školu či do vašeho vysněného zaměstnání. Opět je možné využít šablony z webu nazkusenou.cz


V souvislosti se vstupem do EU a po uplynutí (řekněme diskriminační) doby neumožňující volný pohyb pracovních sil do tradičních členských zemí, je aktuální i zmínka o celoevropském formuláři. Ten slouží jako norma pro vytvoření životopisu v zemích unie.
...

Žádost - je v praxi pravděpodobně nejpoužívanější forma úřední korespondence. Může být koncipována jako pouhé vyplnění nějakého formuláře (např. přihlášení vozidla na příslušném odboru městského úřadu), nebo může jít o slohově citlivěji formulovaný text. Je vhodné zde zvážit oslovení, formu, odůvodnění žádosti atd., zachováme si i určitý takt k osobě, které žádost adresujeme.


...

Bakalářská práce - nebo také studentská odborná činnost, seminární práce, ročníková práce aj., tedy závěr etapy studia v určitém oboru. Tato práce musí splňovat nejen věcné a odbornostní hledisko, ale musí mít i stanovenou formu a správnou typografii. V tomto úkolu se zaměříme právě na formální stránku věci, tj. úvodní stránka, zadání práce, anotace a klíčová slova, autorské prohlášení, obsah, členění textu, závěr, seznam použité literatury, seznamy obrázků, grafů, tabulek, přílohy.
...

Smlouva o dílo - zásadní dokument upravující obchodní vztahy objednatele - zhotovitele, prodávajícího - kupujícího atd. Poskytuje určitou garanci oběma stranám a snižuje riziko před nepoctivci.

 

 

 

Autorské právo, citace zdrojů

autorské právo

ISO 690: 2011

citace.com

ISO 690 podle citace.com

Vědecká knihovna v Olomouci, vyhledávač ALEPH
např. PETÁKOVÁ, Jindra. Matematika: příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1998. 303 s. ISBN 80-7196-099-3.

ukázka citací v textu