Fotoshow

sopka Vesuv
Itálie

Machu Picchu
Peru

Info

Dnes je

svátek má .

Počasí Olomouc - Slunečno.cz


Historie počítačových virů

Historie počítačových virů je stará téměř jako samotné počítače, zasahuje do éry sálových počítačů na přelomu 60. a 70. let 20. stol. V 80. letech se s nárustem popularity osobních počítačů rozšířily i počítačové viry. Šířily se po síti, v počítačích prováděly nějakou nekalou a nedokumentovanou činnost. Vývoj počítačových virů lze prozkoumat podle nejznámějších případů z historie.

- v roce 1982 se objevil první počítačový volně se šířící vir. Jmenoval se Elk Cloner, napadal počítače Apple II a šířil se pomocí disket.

- vir Brain z roku 1986 napadal 360kB diskety a rozšířil se po světě téměř okamžitě. Tajemstvím jeho úspěchu byla společnost nepřipravená na fenomén počítačových virů. Vir byl vytvořen v Pákistánu, rozšířili jej dva prodejci softwaru, aby zjistili rozsah počítačového pirátství v Pákistánu. Jejich experiment opustil hranice Pákistánu. Je také zajímavé, že vir jako první využíval stealth techniku. Jestli se OS pokoušel číst z infikovaného sektoru, vir ho nahradil čistým původním sektorem.

- prosinci 1987 vznikla první síťová virová epidemie nazývaná Christmas Tree. Vir se rozšířil hlavně na síťích univerzit. V čtyřech dnech paralyzoval síť, která byla přeplněna kopiemi toho viru. Při startu vir ukazoval obrázek vánočního stromku a poslal své kopie všem uživatelům sítě.

- v pátek 13. roku 1988 několik společností a univerzit v mnoha zemích světa chytilo vir Jerusalem, který způsobil skutečnou pandemii. Objevovaly se zprávy o infikovaných počítačích z Evropy, Ameriky a ze Středního východu. Vir dostal jméno po jednom z míst, kde udeřil - Jeruzalémská univerzita. I přes tisíce infikovaných počítačů tyto viry stále zůstaly nepovšimnuté, odborníci je ignorovali a byly považovány za mýtus.

- v listopadu 1988 vznikla totální epidemie způsobená virem Morris, známý jako internetový červ, od studenta Roberta Morrise. Tento vir infikoval více než 6000 počítačových systémů v USA (včetně výzkumného ústavu NASA) a prakticky omráčil jejich práci. Kvůli nevyrovnanému kódu vir posílal neomezeně kopie sama sebe k dalším sítím, jako vir Christmas Tree. Proto kompletně paralyzoval všechny síťové zdroje. Morrisův červ způsobil ztráty odhadované na 96 milionů dolarů, k rozmnožování užíval chyby v operačních systémech, a zužitkoval několik myšlenek, jako na příklad sbíral uživatelská hesla.

- v roce 1989 se vyskytl vir Datacrime, byl extrémně nebezpečný, formátoval harddisk. Tento vir způsobil hysterii v hromadných sdělovacích prostředcích v Holandsku a Velké Británii.

- od roku 1992 téměř vůbec nevznikají viry pro jiné počítače než pro IBM PC a OS MS-DOS. Chyby v sítí jsou opravené a síťové červy ztratily schopnost se rozšiřovat. Nejvíce se šíří souborové a bootovací viry. Počet virů roste geometrickou řadou. Proti nim vznikají rozmanité antivirové programy.

- v březnu 1992 vznikla epidemie viru Michelangelo (známý jako "March6") a následující hysterie. Pravděpodobně toto je první známý případ, kdy antivirové společnosti záměrně nechránily uživatele před nebezpečím, ale přitahovaly pozornost k jejich produktu s cílem vytvořit zisky. Jedna americká antivirová společnost oznámila, že 6. března budou zničeny informace v pěti stech milionech počítačů. Následkem tohoto rozruchu vydělaly jiné antivirové společnosti. Ve skutečnosti trpělo tímto virem jen 10 000 počítačů.

- novou éru ve tvorbě virů nastaroval ke konci roku 1992 první Windows vir, který napadá spustitelné soubory pro Windows. V roce 1994 rychle získaly popularitu CD disky a problémy s viry na CD se stávaly důležitějšími. Existuje mnoho případů rozšiřování virů, kdy na trh bylo posláno několik tisíc zavirovaných CD.

- jeden z přelomů v historii virů a antivirů se stal v srpnu 1995. Objevil se první životaschopný vir pro Microsoft Word nazvaný Concept. V jediném měsíci vir obešel svět a stal se jedničkou ve statistickém výzkumu. O rok později se objevil Laroux - první vir pro Microsoft Excel. Oba byly založeny na makrech. Takové programy mohou být obsaženy v dokumentech Microsoft Excelu a Microsoft Wordu.

- v prosinci 1996 vznikl první rezidentní vir pro Windows95 - Win95.Punch. Zůstává v paměti Windows jako VxD řadič, hlídá přístup k souborům a napadá Windows EXE soubory, které jsou otvírány.

- v roce 1998 pokračovaly virové útoky na MS Windows, MS Office a na síťové aplikace. Kromě toho se objevovalo mnoho trojských koní, které se snažily krást hesla k přístupu na Internet. Počátkem tohoto roku vznikla ve Francii epidemie virové rodiny Win32.HLLP.DeTroie. Nejen že nakazí Windows32, ale také byl schopný přenášet k "vlastníkovi" informace o počítači, který byl infikován.

- jedna z největších epidemií nastala v červnu 1998. Na začátku to byla masa, pak se stala globální a pak to lze vyjádřit jen slovy jako počítačový holocaust. Vir Win95.CIH, později novináři pojmenován jako Černobyl, byl poprvé zaregistrovaný na Taiwanu, kde neznámý hacker poslal infikované soubory do místní internetové konference. Odtud se vir rozšířil v USA a začal se šířit pomocí infikovaných počítačových her z několik populárních serverů do celého světa. Právě tyto napadené soubory způsobily, že tento vir dominoval počítačovému světu po celý rok. Podle hodnocení "popularity" vir vytlačil Word.CAP a Excel.Laroux. Tento vir každého 26. dubna vymazal Flash BIOS, což v některých případech mohlo zničit základní desku.

- v únoru 1999 se objevil jeden z dalších červů, který se dokázal šířit prostřednictvím emailové zprávy. Jmenoval se Happy99 (W32/Ska) a jeho princip šíření byl jednoduchý: ke každé odesílané zprávě připojil svoje tělo (ve formě souboru HAPPY99.EXE, který byl v příloze) a doufal, že ho adresát spustí (pak se celý proces opakoval s tím rozdílem, že adresát byl odesílatelem). Za pár dní dokázal Happy99 to, co ostatní viry nedokážou za několik měsíců - masivně se rozšířit.

- v roce 2000 se další velkou novinkou stal makrovir W97M/Melissa. Ten se mimo jiné dokázal šířit opět prostřednictvím emailové zprávy. Netrvalo dlouho a autor makroviru Melissa byl za pomoci organizace FBI vypátrán. Ve stejný rok se objevil červ ExploreZIP, který se za krátkou dobu rozšířil ještě více než kolega Happy99.

- hitem se ale stal vir ILOVEYOU. Dostanete ho jako e-mail s předmětem ILOVEYOU, jehož obsahem je věta: kindly check the attached LOVELETTER coming from me. A v příloze je soubor LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs. Pokud tento soubor spustíte, nastaví se vir pro spouštění při každém startu počítače a všechny soubory na lokálních a síťových discích s příponami JPG, JPEG, MP3, MP2, VBS, VBE, JS, JSE, CSS, WSH, SCT a HTA nahradí a přepíše svou kopií. Dále se na všechny adresy v adresáři Outlooku odešle tatáž kopie souboru.

Směr, jakým se viry budou vyvýjet je již načrtnutý. Viry budou ke svému šíření používat především Internet a aplikace MS Windows. Jedno je jisté, viry jsou vždy o krok dopředu před antivirovými programy.