Fotoshow

Aconcagua (6960 m)
Argentina, Chile

vodopády Iguazu
Brazílie

Info

Dnes je

svátek má .

Počasí Olomouc - Slunečno.cz


Seminář

Nerostné suroviny

 

populationpyramid.net

Věková pyramida
- výběr konkrétního státu
- vývoj, současný stav, prognóza
-zastoupení předproduktivní, produktivní a poproduktivní složky, střední délky života
- graf v excelu

cia.gov/ethnic groups
- národnostní složení

cia.gov/religions
- náboženská struktura


- vzájemné vztahy a soužití jednotlivých skupin
- graf v excelucia.gov

Urbanizace

cia.gov

Využití půdy
kruhový diagram v Excelu, vysvětlení

cia.gov

Energetika
sloupcový diagram energetického mixu, vysvětlení, souvislost s těžbou, dovozem

cia.gov - silnice

cia.gov - železnice

cia.gov - letiště

Doprava
celková délka, hustota jednotlivých sítí, vysvětlení

cia.gov - silnice

HDP
celková hodnota, HDP na obyvatele, vyspělost státu

cia.gov - silnice

HDP
HDP podle sektorů

cia.gov

Zaměstnanost podle sektorů
libovolný diagram, vysvětlení

cia.gov

Obchodní bilance
aktivní či pasivní, diskuse

8. Zaměstnanost podle sektorů - libovolný diagram + vysvětlení - https://www.cia.gov/the-world-factbook - labor force by occupation 9. Obchodní bilance - aktivní či pasivní + diskuse - https://www.cia.gov/the-world-factbook - current account balance